История на Православната Църква – ΕΚΚΛΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΣΧΑ 2022

 СЛУЖБА ВЪ НЕДѢЛЮ ПЯТУЮ ПО ПАСЦѢ, САМАРЯНЫНИ.*

СЛУЖБА ВЪ СРЕДУ ПЯТЫЯ СЕДМИЦЫ ПО ПАСЦѢ. (ОТДАНІЕ ПРАЗДНИКА ПРЕПОЛОВЕНІЯ).*

Мѣ́сяца Ма́ія въ 12-й де́нь. Иже во святы́хъ оте́цъ на́шихъ Епифа́нія, епи́скопа Ки́прскаго, и Ге́рмана, патріа́рха Константино́польскаго.*

Слу́жба святи́телю Ермоге́ну, патріа́рху Моско́вскому и всея́ Россíи.*

 Ака́ѳистъ святи́телю и чудотво́рцу Ермоге́ну, патріа́рху Моско́вскому и всея́ Россíи.*

Слу́жба преподо́бному отцу́ на́шему Діони́сію, архимандри́ту Тро́ице-Се́ргіева монастыря́, Ра́донежскому чудотво́рцу.*

Кано́нъ преподо́бному отцу́ на́шему Діони́сію, архимандри́ту Се́ргіевы Ла́вры, Ра́донежскому чудотво́рцу.* 

 Ака́ѳистъ святы́мъ равноапо́стольнымъ Меѳо́дію и Кири́ллу, учи́телемъ Слове́нскимъ.*

11 МАЙ – КРАТКО ЖИТИЕ НА СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ, СЛАВЯНСКИ ПРОСВЕТИТЕЛИ.*

В ПЕТА НЕДЕЛЯ СЛЕД ПАСХА – НА САМАРЯНКАТА.*


Преп. Наум Охридски – богослужебна прослава и иконография.*

Ἀκολουθία τοῦ Ὁσίου Ναούμ*


Кано́нъ трясе́нія.*

Кано́нъ моле́бный преподо́бному Іоа́нну Ры́льскому.*


Канон молебный к преподобному и богоносному отцу нашему Йоанну Рыльскому чудотворцу.
1836 г.
Белград_pdf*


Канон молебний к преподобному и богоносному отцу нашему Йоанну Рилскому чудотворцу и молитви на всякая немощ и лекарственик или церовита книга полезна и потребна сякому человеку спореди нуждата си.
1845 г
Букурещ_pdf.*

ПЕНТИКОСТАРІОНЪ, ЕЖЕ ЕСТЬ ПЯТДЕСЯТНИЦА [ТРІОДЬ ЦВѢТНАЯ].*

Минíа, мѣ́сяцъ Ма́ій.*
Че́тьи-мине́и (audio-Church Slavonic)*
Великие Минеи-Четьи *

20220514_114404


календаръ 1938 (2022)1938 ВАРНА

1867-_11867-_2


Календар ЦИПХ Србије 2022*

2022_Serb_800dpi_6


стенен календар (Ημεροδείκτης Τοίχου) 2022*

2022_Wall1_800dpi_62022_Wall1_800dpi_14


Истинската Православна Църква спазва Юлианския (стар) календар

    Светата Христова Църква не се интересува от точността на времето, а от правилността и точността на Вярата. Правилността на Вярата се съхранява чрез спазване на Светите Правила на Светите седем Вселенски и Поместни Събора, на Светото Предание и разпоредбите на Светите Отци.
    Истинската Православна Църква като непоклатимо и канонично продължение на Едната, Свята, Съборна и Апостолска Църква и свят пазител на Православната Вяра спазва Юлианския (стар) календар, защото:
1. На основата на Юлианския календар Светият I Всел. Събор установи Пасхалното Правило и определи празнуването на Пасха от 22 март до 25 април.
2. Чрез въвеждането на новия папски календар се прекъсна общото празнуване на неподвижните във времето празници.
3. Папският календар е осъден от три Всеправославни Събора по времето на Iеремия II Трану (1583, 1587, 1593 г.) и който го следва, е анатемосан от Църквата (Патриархални Енциклики от 1593 и 1848 г.)
4. Чрез въвеждането на новия календар настана схизма в Църквата и отцепниците изпаднаха в ужасната ерес на икуменизма, която приема, че всички ереси са части на Църквата и трябва да се обединят, за да образуват Едната Църква.


ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ
Εἴ τις πᾶσαν ἐκκλησιαστικὴν παράδοσιν ἔγγραφον ἢ ἄγραφον ἀθετεῖ, Ἀνάθεμα, Ἀνάθεμα, Ἀνάθεμα.
Ἡμεῖς τηροῦμεν καὶ κρατοῦμεν τὰ δόγματα καὶ τὰς παραδόσεις τῆς Μίας, Αγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, τοὺς δὲ νεωτερίζοντας καινοτόμους, καὶ πᾶσαν αἵρεσιν ἀναθεματίζομεν.

 


Тропаръ гласъ А:
Непоколе́блемое Зижди́теля утвержде́нiе, правосла́вныя ве́ри насажде́нiе, яви́лся еси́ я́ко апо́столовъ честне́йшiй Богоявле́нне о́тче на́шъ Матөе́е, Вели́каго Архиере́я продолжа́я и мно́жество мона́ховъ просвеща́я, того́ ра́ди чу́дной па́мяти просия́лъ еси́ я́ко исто́чникъ благода́ти, моли́ Христа́ Бо́га о на́с чту́щихъ съ любо́вiю блаже́ную па́мятъ твою́.

Кондакъ, гласъ А:
Светосия́нными заря́ми, тро́ическаго све́та вселе́нную озаря́я и́стинной правосла́вной ве́ры и испове́данiя, безкро́внiй му́ченикъ церко́внаго киво́та и изря́днейшiй пропове́дникъ покая́нiя былъ еси́ Матөе́е, Аөине́йская похвала́ и стена́ про́тивъ вражiихъ наве́товъ, того́ моли́твами Христе́ Бо́же спаси́ ду́ши на́ша.

Кре́стъ — храни́тель всея́ вселе́нныя, Кре́стъ — красота́ Це́ркве, Кре́стъ — царе́й держа́ва, Кре́стъ — вѣ́рныхъ утвержде́ніе, Кре́стъ — а́нгеловъ сла́ва и де́моновъ я́зва.