1 ЯНУАРИ, ЗА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ


Ще го наситя с дълги дни
и ще му явя Моето спасение
(Пс. 90:16)
Благослови, отче!

Багочестиви християни, какво си мислите днес, когато празнуваме паметта на свети Василий и започваме новата година? Струва ми се, че всеки от вас си казва: „Като започваме днес с Божията помощ новата година, дали ще сме живи догодина пак да дочакаме този ден и дали годината ще бъде успешна?“. Знам, че всеки мисли така. Защото всички желаем да живеем много и благополучно. Но знайте, че всичко това зависи от нашите дела. Ако искате да живеете дълго и благополучно, винаги вършете добро и тогава всичко ще бъде, както искате. Истина е, че Бог ни е началник и животът и смъртта са в Неговата воля, но ако размислим по-задълбочено, ще се убедим, че удължаването и скъсяването на живота зависят от нашите дела. Помислете за древните хора. От Адам до Ной хората са живеели много дълго. Някои са живели по хиляда години и са разказвали за Божиите дела и чудеса на целия си род устно без книга. Но човешките грехове скоро скъсиха този дълъг живот до сто и двадесет години и разгневиха Бога да унищожи целия свят с потоп с изключение на праведния Ной, когото остави за възобновяване на човешкия род. Но и след Ной, докато хората си спомняха за страшния потоп и се пазеха от грях, дотогава и Бог им удължаваше живота до двеста години. А после, когато лека-полека забравиха за страшния потоп и почнаха да вършат тежки грехове, тогава и Бог лека-полека скъси онези двеста години до седемдесет или най-много до осемдесет години с голям труд и слабост. Бихме били благодарни и на тези осемдесет, но сега виждаме, че те са се скъсили още. Защото често сега някой живее до четиридесет години, а някои в самия разцвет на младостта си умират на по тридесет години, а други и по-млади, още в пелени. Но защо ли е така? Бог добре скъсява живота на възрастните заради греховете, ами малките дечица, които нямат грях, те защо умират? Само Бог знае това със сигурност, защото никой човек не може да познава напълно Божия ум и Неговите дела. От Свещеното Писание знаем по този въпрос само това, че Бог взема много деца от малки, за да не станат лоши, като пораснат, и да не изгубят душата си със злините си. Някои деца умират поради тази причина, а други умират поради липса на необходимите грижи, когато не можем да ги предпазим от някоя болест. И така от Писанието научаваме, че дългият живот се дължи на добри дела, а късият на лоши. Както казва пророк Давид за добрия човек: „Ще го наситя с дълги дни и ще му явя Моето спасение“ (Пс. 90:16). А за лошия и грешния казва, че ще загине, като прах от вятъра (вж. Пс. 1:4, 10:6, 17:43, 34:5, 82:14), а на друго място казва, че грешните и лъжливите няма да преполовят живота си (ср. Пс. 54:24).
Сам Бог казва на евреите, чрез Моисей: „Слушай, Израилю, предлагам пред очите ти живот и смърт. Ако постъпвате според Божиите заповеди, и Той ще ви благослови и ще удължи живота ви, а ако не постъпвате според Неговите заповеди, зле ще загинете и годините ви ще се съкратят“ (ср. Втор. 30:15-18, 11:26-28). Ето, ясно се вижда, че животът ни зависи от делата ни. Но някой може да каже: „Бог е определил продължителността на живота на човека още при раждането му и тази продължителност не може нито да се увеличи, нито да се намали“. Що се отнася до това, ще ви докажа с пример от Свещеното Писание и ще видите, че Бог удължава живота за добри дела и го съкращава за лоши. Най-яркият пример за това е град Ниневия. Защото, когато ниневийците разгневили Бога с мръсните си грехове, Бог се наканил да съсипе града и да погуби всичките му жители. За това изпратил пророк Иона да им каже, че след три дни ще ги погуби. Иона ходил три дни из град Ниневия и проповядвал със силен глас, че след три дни Бог ще погуби целия град. А гражданите, като чули тази скръбна вест, веднага се облекли с вретища и като постили три дни заедно с добитъка и с кърмачетата, умилостивили Бога и укротили страшния Му гняв. Тогава и Бог, Който им бил отредил само три дни живот поради греховете им, го удължил заради покаянието им и те останали живи за много години (вж. Иона. З гл.). Така и когато еврейският цар Езекия се разболял, дошъл пророк Исаия и му казал: „Царю, направи завещание за дома си, защото ще умреш“. Като чул това, Езекия се обърнал с лице към стената и рекъл с плач: „О, Господи, спомни си колко праведно ходих пред Теб!“ Щом Езекия изрекъл тези жаловити думи, още преди Исаия да излезе от двора му, чул глас от Бога, който му рекъл: „Върни се и кажи на Езекия, чу чух молбата му и видях сълзите му и за това му подарявам още петнадесет години живот“ (вж. 4 Царств. 20:1-6). Ето как Бог удължил отредения му живот заради добродетелите му. Виждате ли колко бързо Бог чува праведните? Защото щом праведният Езекия се помоли, Бог веднага се умилостиви и му удължи живота заради добродетелите му.
Бог както удължава човешкия живот заради добрите дела, така и го скъсява заради лошите, както съкрати живота на цар Саул, който загина в битка в един ден заедно с тримата си синове (вж. 1 Царств. 31:2-4), както му бе предрекъл Самуил (вж. 1 Царств. 15:28, 28:17-19), защото много пъти нарушаваше Божия закон, и когато пророк Самуил го предупреждаваше, той не се покая, нито проля сълза пред Бога, за да го умилостиви, като Езекия, за това и загина от своите беззакония. Така преждевременно загинаха Иеровоам (вж. 2 Пар. 13:15, 20) и мнозина други, както казва премъдрият Соломон: „Праведникът ще живее дълго, а грешникът ще загине, като неузряла ябълка“ (ср. Прем. 5:15). Така казвал и философът Талес: „Рядко съм виждал мъчител или беззаконник да доживее до дълбока старост“. Ето ясно доказателство за това, че животът бива продължителен или кратък в зависимост от добрите и лошите дела. Но има мнозина, които, щом им се случи нещо лошо или болест, се вайкат и казват: „О, лоши времена и злополучни години!“. А не мислят, че времето от началото и до днес е все едно и също и е добро или лошо в зависимост от нашите дела. Когато вършим добро, и времето е добро за нас, а когато вършим зло, и времето е лошо. Каквото ние правим на Бога, такова ни дава и Той. Както Сам Бог казва: „Aко постъпвате според Моите заповеди, ще ви дам дъждове, когато потрябва, и много плодове от земята. Ако пък не изпълнявате Моите заповеди, трудът ви ще бъде напразен“ (ср. Лев. 26:3,4,14-16, Втор. 11:13-17). Ето, тези доказателства са достатъчни. Да не питаме повече защо времето е лошо, защо животът е кратък и е пълен с болести и скърби и защо замята не ражда толкова плодове, колкото е раждала по-рано. Ясно видяхме, че причината за всичко това са нашите грехове. Защото Бог дава на човеците според делата им. Ной бил добър и Бог го опазил от потопа, а грешниците погубил. Иосиф бил добър и Бог го направил господар на Египет. Така и много други хора получиха от Бога различни блага за добродетелите си, защото който почита Бога, за него всичко е добро. Цар Соломон, докато почиташе Бога, дотогава и царството му беше славно, богато и прочуто по целия свят, а когато изостави Бога и се поклони на идолите, тогава и Бог му разпиля царството и го предаде на слугата му. Достойни за похвала са думите на император Севир, който, когато умирал, казал: „Ако синовете ми бъдат добри, оставям им царството си много силно, ако ли пък са лоши, оставям го много слабо и безсилно“. И както Севир предсказал благополучието и злополучието на своите синове, така и аз, макар да не съм пророк или пророчески син, ще ви кажа каква ще бъде годината, която започваме. Знайте, че ако не постъпваме според Божиите заповеди, годината ще бъде за нас лоша и неуспешна. А ако живеем чисто и постъпваме според Божиите заповеди, годината ще бъде много добра, плодородна, благополучна и весела. Слава на нашия Бог сега и винаги и във вечните векове, амин.


КИРИАКОДРОМИОН, СИРЕЧ НЕДЕЛНИК ПОУЧЕНИЕ