Пророчества на свети Козма Етолийски (1714 – †1779)

ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣСветите Мощи на Свети Козма Етолийски


СВЕТИ СВЕЩЕНОМЪЧЕНИК И РАВНОАПОСТОЛЕН КОЗМА ЕТОЛИЙСКИ*


Свети Козма е нямал само Дар на Учител, не е имал само Дар да извършва чудеса, но и имал още Дар на пророчество. Светията е бил Пророк. Пророк след Христа. Защото съществува Пророческо Дарование и след Въплъщението на Бог Слово, както и за това свидетелствува откъсът от Посланието на Блажения Апостол на народите Павел. Чрез молитва, пост и аскетизъм Светият е станал неопетнено огледало на Божествеността, приемайки светлината на Светия Дух и от Превисоки върхове е виждал това, което не е било възможно много хора да видят. Чистотата на разумните му и духовни очи вижда далечното бъдеще като настояще и предсказва събития, които след изтичане на време и много десетилетия се сбъднали. Други още не са се изпълнили или е близко тяхното изпълнение. Пророческият му поглед, с който разпознавал непознатите, се устремявал в дълбините на душата на събеседника му и предвиждал събитията, които будят удивление дори и у безверниците. Това казвал и Али паша на мюсюлманите, разгневен от това, че не му отдават нужната чест: „Ти си се побъркал. Не, знаеш какво говориш! Този Монах беше наистина Пророк… Дойде у дома ми в Тепелени и ме Благослови и ми каза всичко, каквото съм вършил, като да го имаше написано на хартия.“

Свети Козма е изричал действителни пророчества! Множество негови пророчески слова са се опазили от поколение на поколение чрез Преданието. Всеки град и село, които Светията е посетил, пази негово пророческо слово. Разбира се, трудно е да се съберат всички пророчества на Светията и още по-трудно да различим тяхната същност от външността, тяхното покритие, което с времето трябва да се махне, и пророчествата да се изпълнят. Това очакват всички Православни.

********

sv.kozma1) Това един ден ще стане отново ромейско (гръцко) и щастлив ще бъде всеки, който ще живее в онова царство.
(Така говорел на различни места в поробена Гърция, които след това се освободили).

2) Благословена планина, колко души на жени и деца ще спасиш, когато дойдат трудните години!
(Пророчеството е казано в Сиатисти за планините, които по време на гръцката революция са убежище за жени и деца).

3) Щастливи ще сте, които се намирате тук, горе сред високите планини, защото те ще ви запазят от много бедствия. Ще чувате и няма да виждате опасността. Три часа или три дни ще страдате.
(Казано в Сиатисти).

4) Дългоочакваното (освобождението) ще дойде в третото поколение. Ще го видят внуците ви.
(Изречено е в Химара).

5) Ще дойде време, когато враговете ще ви вземат и пепелта от огъня, ала вие да не сменяте вярата си, както ще правят другите.
(Казано к Сиатисти),

6) Съжалявам ви заради гордостта, която имате. Кракът ми тука няма да стъпи отново. И ако не се откажете от делата, които вършите, от произволите и грабежите, ще се погубите. На оня клон, дето окачвате сабите си, ще дойде ден, когато циганите ще окачват инструментите си.
(Произнесено в с.Свети Донат Сулиу).

7) Ще дойдат червени барети, а после – англичани за петдесет и четири години и след тях ще стане ромейско (гръцко).
(Казано в Кефалиния за освобождението на Седемте острова).

„Червени барети“ се именуват французите по униформата им от времето на Нанолеон. Пророчеството се изпълнило съвършено. Седемте острова завладяват французите и след тяхното заминаване идват англичаните, чието владичество трае петдесет и четири години, сиреч толкова, колкото предсказал Светията.

През 1810 г. Англичаните завладяват Седемте острова (без Керкира, която е предадена на Кабел през 1815г.) и през 1864 г. са предадени на Гърция.

8) Границата на ромейската (сиреч гръцка) държава ще бъде Вовуса (река Аоос).
(Казано в Стара Арти).

9) Тук и там ще бъде ромейско.
(Пророчеството е изказано от Светеца в Превеза, отнасяйки се за място в Централна Гърция, където щели да дойдат освободители. Това пророчество се изпълнило през 1912 г.)

10) Мъките са още много. Помнете думите ми. Молете се, действайте и останете твърди. Докато не се затвори тази рана на явора, това село ще бъде поробено и нещастно.
(Казано е в Цараплана, днешното Василико, в Епир. Раната на явора се затворила през 1912 година, когато след Балканската война се освобождава Епир).

11) „Кога ще дойде очакваното?“ – питат Светията в Цараплана, Епир. – „Когато се срещнат тези“ – отговорил Свети Козма, посочвайки две дървета.
(Дръвчетата пораснали, стволовете им укрепнали и се срещнали през 1912 г.).

12) Очакването ще настане, когато дойдат два Великдена заедно.
(На практика през 1912 г. празниците на Благовещение и Великден съвпаднали).

13) Когато се затвори дървото и се затвори навътре, тогава ще дойде очакваното. Ще има знамение и да не се плашите. Идете по изгрев слънце в онези планини (Омаля и Меропис), където ще се избавите. С вас не вземайте нищо, само душите си да избавите. Лошото няма да продължи повече от двадесет и четири часа.

14) Селата в полето ще претърпят разрушения, а в полите на Кисаву ще заспят роби и ще се събудят свободни.
(Казано е в Лариса).

15) Ако този кипарис изсъхне откъм върха, Гърция ще се освободи, ако изсъхне отдолу – няма да се освободи.
(Казано е в Зеленица (Прасия), Евритания).

16) С трудности ще дойде (очакваното – свободата).

17) Когато видите голям кораб във Бяло море, ще дойде очакваното.

18) Когато видите голям кораб в гръцки води, тогава ще дойде.

19) Когато видите големия кораб в гръцки води, тогава ще се реши проблемът с Константинопол.

20) Ще дойде внезапно. Да имате торба зърно закачена на вратата. То ще ви пречи, когато бягате. Не го оставяйте. Вземете го със себе си, за да се хранят децата ви.

21) В Авлона ще има разрушения. Ще дойдат войски и ще я освободят.

22) Във Букорме ще се пролее много кръв.

23) Когато чуете, че войната е започнала, тогава е близко.

24) Колкото села са близо до пътя, ще претеглят много.

25) Дрополи ще си изпати, защото мястото е голо.

26) Дрополи ще бъде пълен с войска.

27) Ще се изгуби годишната реколта от прекрасния Дрополи – майчице! – колко кръв ще се пролее.

28) Рововете и скалите на Дрополи ще бъдат пълни с бегълци.
(В албански ръкопис това пророчество е записано по следния начин: „Планините, клисурите и полетата на Дрополи ще се изпълнят с бежанци“).

29) Вие от селата на Пепели напразно ще се боите. Нищо няма да ви се случи. Само децата ви, които ще бъдат по пътищата, ще оплаквате.

30) Антихристите ще си отидат, ще дойдат отново и после ще ги прогоните до Кокини Миля (далече в Азия).

31) Ще стане, когато дойдат две лета и два Великдена заедно.

32) Чужда войска ще дойде. Ще вярва в Христа, но езика ви няма да знае.

33) Ще дойде веднъж чужда войска, която ще вярва в Христа, но вие няма да го разберете.

34) С едни ще заспите, с други ще се събудите.

35) Ще видите три фамилии в една къща.

36) Вие ще заминете да живеете другаде и други ще дойдат да живеят у вас.

37) Ще видите четиридесет коне да ги връзват на един кол.

38) Много ще се погубят от глад.

39) Богатите ще обеднеят, а бедните ще умрат.

40) Една шепа злато – една шепа брашно.

41) Ще дойде време, когато ромеите, т.е. Православните, ще се ядат помежду си. Аз препоръчвам съгласие и Любов.

42) Ще видите редовна армия, ще видите и нередовна (партизанска-комунисти). От тях много ще пострадате.
(Събитията от 1946-1949 година в Гърция, когато гражданската война взема много жертви и причинява бедствия и разрушения).

43) Ще ви поискат пушките, да имате по две. Дайте едната, а пазете другата. Една пушка сто души ще отървава.

44) Ще дойде време, когато светът ще се управлява от ала-бала.

45) Причината за всеобща война ще дойде от Далмация. Първо ще се разпокъса Австрия и после -Турция.
(Първата световна война).

47) Разрушенията ще бъдат причинени от един келяв.
(Пророчеството в албански ръкопис е записано така: „Разрушенията ще дойдат от един сляп и келяв“).

48) Ще се опитат да го решат с глад, но няма да успеят, деветдесет и девет пъти – с война и веднъж- с глад.

49 ) Ако се намерят три сили съгласни, нищо няма да ви се случи.

50) Ако проблемът се реши с война, ще бъдат причинени големи разрушения. От три държави – една ще остане…

51) Ще дойде време, когато няма да слушате нищо.

52) Каквото ви поискат, давайте, душите си само да спасите.

53) Ако намерят на пътя сребро, няма да се навеждат да го вземат. Обаче за един клас жито ще се избиват кой да го вземе пръв.

54) Бедата ще дойде от начетените.
(Псевдоучените-еволюция, Просвещение, републиканизъм, комунизъм и под.).

55) Или три дни, или три месеца, или три години ще държи.

56) Ще дойде време, когато няма да съществува тази хармония, която я има днес между Свещеници и народ.

* Ще дойде време, когато ромеите (православните) ще се ядат помежду си. Препоръчвам единомислие и Любов.

* Дяволът ще влезе в една кутия и рогата му ще бъдат на керемидите.
(Телевизията).

57) Свещениците (клириците) ще станат по-лоши и нечестиви от всички.

58) В Константинопол ще се пролее кръв, така че тригодишно биче да плува в нея.

59) Щастлив е този, който ще живее след всеобщата война. Ще се храни с посребрена лъжица…

60) След всеобщата война вълкът ще съжителствува с агнето.

61) Ще дойде първо една лъжеромейска войска, да не й вярвате – ще се върне обратно.

62) Толкова неща ще се случат, че майките ще родят без време от страх.

63) Турците ще си заминат, обаче ще дойдат отново. Ще стигнат до Ексамиля (град в Пелопонес, на шест километра южно от Коринтския провлак). Ще ги изгонят до Кокини миля. От турците една трета ще погинат, една трета ще се Кръстят, и само една трета ще отиде до Кокини миля (Кокини миля именували поробените дълбини на Мала Азия).

64) Животни няма да останат, ще ги изядат. Яжте и вие тях. В Джумерка ще вземете семена.

65) Големи къщи не правете, сушилни да правите, за да не влизат вътре…

66) Ще ви наложат голям и непоносим данък, обаче не ще успеят.

67) Ще ви обложат с данък кокошките и прозорците.

68) Ще поискат да ви вземат за войници. Няма да успеят обаче.

69) Като чуете, че войната е започнала отдолу, тогава близо ще е.

70) Турците ще научат тайната три дни по-бързо от християните.

71) Ако войната започне отдолу, малко ще пострадате, ако започне отгоре, ще бъдете погубени.

72) Скалите и рововете ще бъдат пълни с хора.

73) Ще дойде внезапно, или вола на нивата, или коня на хармана.

74) Жалко наистина е да ви кажа, че днес, утре, очакваме жажда и глад, толкова големи, че ще даваме хиляди жълтици и не ще намираме дори малко хляб.

75) След войната хората ще бягат половин час път, за да намерят човек и да го направят побратим.

76) Лозя не засаждайте, защото ще се развалят, както тия в Дриинуполи.

77) Ще настане една бюрокрация, която ще има голямо бъдеще на Изток. (!)

78) Светът толкова ще обеднее, че ще се препасват с лозови пръчки.

79) Причината ще дойде от Делиата.

80) Франция ще освободи много места от Гърция, също и италианците.

81) Франция ще освободи Гърция, Италия – Епир.

82) От три тесни прохода: Кра, Крапси и Музина ще преминат много войски за Константинопол. Добре ще е за майките с деца да излязат в планините. Ще ви питат дали е далече Константинопол, вие не им казвайте истината, защото ще ви малтретират. Тази войска няма да стигне до Константинопол. По средата на пътя ще научи, че войната е свършила.

83) Ще дойде време, когато дяволът ще обикаля със своята тиква.
(Може би се отнася и за сателитните спътници).

84) Ще виждате едни да отиват горе и други -долу.

85) Свободата ще дойде отдолу, откъдето текат водите.
( Свободата на Гърция е дошла от Пелопонес -1821-1829 г.).

86) От горе и от пристана разрушения не очаквайте.

87) Един хляб ще се изгуби наполовина и един – изцяло.

88) Ще дойде време една жена да гони десет турци с хурка.

89) Папата да кълнете, защото той ще е причината.

90) Разрушенията на мястото ще се причинят от един офицер… (не се чете).

91) Много селища ще бъдат разрушени, от три страни ще остава една.

92) Да имате три врати и ако ви затворят едната, да излезете от другата.

93) Зад една врата да се скрие някой, ще се спаси. Ще бъде.

94) Да се молите да бъде ден, а не нощ, и лято, а не зима.

95) Хората ще обеднеят, защото няма да имат любов към дърветата.

96) Хората ще оголеят, защото ще станат мързеливци.

97) От високо, навътре в пристанището, ще дойде гибелта…

98) Ще ви дадат твърде много, ще си го поискат обратно, но няма да могат (да си го вземат).

99) Вие ще спасите други и други пък – вас.

100) Вие ще побегнете наляво от планините, на дясната страна – не, от пещерите не се плашете.

101) Ще дойде внезапно. Конете ще останат впрегнати в работата си и вие ще побегнете.

102) Ще бъде осми век, когато ще се случат тия неща.

103) Да се скриете или близо до вратата, или близо до плочата, ако е скоро и бързате много.

104) Много неща ще се случат. Градовете ще се обърнат на бордеи.

105) Ще дойде време, когато прокълнатият дявол ще излезе от черепа (черупката) си.

106) Ще дойде временно веднъж един лъжепророк. Да не му вярвате и му се радвате. Ще си отиде отново и няма да се върне.

107) Ще дойде време, когато християните ще се надигнат един срещу друг.

108) Да носите Кръста на челото си, за да ви познаят, че сте християни.

109) Няма да стигне войската в Константинопол. В средата на пътя ще дойде съобщение, че е станало дългоочакваното.

110) Отивай и по пътя ще ти се плати.
(Казано в Дервистани на някой, който се присмял на Светеца и непосредствено след това по пътя бил наранен от свой враг).

111) Кажи на онези идоли да не идват тук, ала да се върнат обратно.
(По време на проповед в Асон – Кефалиния, изведнъж прекъснал проповедта си и изпратил един слушател в покоите на местния големец, казвайки горните думи. Пратеникът там намерил четири госпожи аристократки, облечени безсрамно „според венецианската мода – разгърдени“,които били готови да дойдат, за да проследят проповедта на Светеца).

112) Строите изваяни къщи, а не предстои да живеете в тях.
(Светият изрекъл тия думи в Асон – Кефалиния, когато един ден минал край новопостроена къща. Скоро всички собствениципочинали, с изключение на една монахиня).

113) Това дете ще успее. Ще упрлвлява Гърция и ще се прослави.
(Той говорел за Йоан Колети- един от първите управници на новоосвоводена Гърция).

114) Ще станеш голям човек, ще владееш цяла Албания, ще подчиниш Превеза, Парга, Сули, Делвино, Гардики и владението на Курт паша. Ще оставиш голямо име в света. И в Константинопол ще отидеш… но с червена брада. Това е желанието на Божията Промисъл. Не забравяй обаче при цялата тази власт да обичаш и защитаваш християните, ако искаш властта да остане на наследниците ти.
(Това го казва на Али паша в Тепеленио. Освен това Свети Козма в Делвинаки, където не бил приет добре от жителите му, пророкувал и раждането на Али паша. Той им казал, че ще се роди звяр, който ще воюва с тях.) Не само за Али паша, но и за други лица пророкувал Свети Козма. Е Кефллиния той срещнал възрастен Свещеноинок Г. Кладан, Архийерейскинаместник, когото поздравява като Архиепископ. Действително наскоро той наистина станал Архиепископ. В Кефалиния Светецът също изказал пророчество за капитан Антоний Гендилини, който с кораба си го превозил в Асон. Когато капитанът се изповядал на Свети Козма, той скрил от него един вид присвояване, което извършил от съдружника си, след като той претърпял корабокрушение и се удавил в Черно море. Светият с пророческата сила; която имал, напомнил изненадващо за капитана цялото събитие и го подканил да изплати ограбеното на роднините на жертвлта. Ако нямало роднини, да изпрати парите на Смирненския Владика, за да ги раздаде на бедните.

Друг път, когато проповядвал в Манастира Пруса, наречено „Вси Светии“. Там видял един непознат,който убил Монах. Той веднага пред всички разкрил неговото престъпление, а същият този непознат си признал, поразен от Божията Прозорливост.

115) Ще излизат такива неща от училищата, че умът ви не може да си представи.

116) Ще видите в полето каруца без коне да тича по-бързо от заек. (Железницата и автомобилите).
(Казано във Вулиартес, близо до Дрополи).

117) Ще дойде време, когато ще се опаше страната с един конец. (Жицата на телеграфа, кабелите).
(Изречено в Асон – Кефалиния).

118) Ще дойде време, когато хората ще говорят от едно далечно място до друго, сякаш са в съседни стаи, например от Константинопол до Русия.

119) Ще видите да летят в небето хора като черни птици и ще хвърлят огън по света. Които ще живеят тогава, ще бягат към гробищата ще вика: „Излезте, вие, мъртвите, за да влезем ние, живите“ (военните самолети).
(Последните пет пророчества на Свети Козма известяваточевидно големите открития на ХХ век. Тези пророчества са записани преди много години – около век преди да станат откритията.)

120) Лошото ще дойде до Кръста и няма да може да продължи до утре. Не се страхувайте. Не напускайте къщите.
(Казано в местността Полинериу – Гревена. На практита през 1940 година италианците стигнали до местоположението Кръста, където проповядвал Светията и спрели).

sv_kozma121) Когато падне клонът (където е поставен Кръста), ще стане голямо зло, ще дойде от мястото, откъдето ще покаже клонът и когато падне дървото, ще стане голямо зло.
(Казано в селото Цираки (днес Свети Козма – Гревена).(На практика през 1940 година клонът паднал, а с него и Кръста към мястото на Албания, откъдето са нападнали италианците и през 1947 година дървото, когато местността били разрушени напълно по време на гражданската война 1946-1949 година).

122) Ще гледате плодовете и няма да можете да ги ядете. (Устно предадено от жител на село Агрипион).

ag-kozma